เปิดตัวธนบัตรใหม่ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. นี้