'พรเพชร' เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งให