'พล.อ.ประยุทธ์' ร่วมกิจกรรมนาโยน ที่แปลงนา ศพก. แหลมบัว