สวนสัตว์ดุสิตเปิดตัวสมาชิกใหม่ 'ลูกม้าลาย' เพศเมีย