'ตูน' ออกวิ่งจากพะเยามุ่งหน้าเชียงราย ท่ามกลางอากาศหนาว