กองทัพแถลง'น้องเมย'หัวใจล้มเหลว ไม่ได้ถูกทำร้าย-ซ่อม