แสงเช้าริมเจ้าพระยา ใน กทม.เช้านี้ได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆ