พิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน