'ลูกปัด'ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ