พล.อ.ธนะศักดิ์ เปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22