2 วันสุดท้าย..ประชาชนเนืองแน่นเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9