ซ้อมใหญ่วงดนตรีสากลสี่เหล่าทัพเตรียมพร้อมการแสดงมหรสพ