ทะเลหมอกเช้านี้(20 ก.ย.60) ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง