นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวและชมการสาธิตการหยอดข้าวสุพรรณฯ