ดินแดงเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ