สร้างพระโกศจันทร์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9