พัดหอมสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเย็นคลายร้อนและวิเวียนศรีษะ