พระองค์โสมประทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลา แก่ ชุมพร เทพพิทักษ์