ประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายในช่วงเช้าภายในสวนพระราม 3