สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 15:44
    สธ.ตรวจสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจย์ปี 2560 (ฮ.ศ.1438) ทั้งก่อนร่วมพิธี-หลังเดินทางกลับ…
  • 15:41
    ตลาดเงินเอเชีย ยูโร/ดอลลาร์ ซื้อขายที่ 1.0865
  • 15:41
    ตลาดเงินเอเชีย ปอนด์/ดอลลาร์ ซื้อขายที่ 1.2560