วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2550
เรื่องจากปก
บัวบาน..เบิกใจ
สุขกาย
โยคะ... โย่ว โย่ว รักษาปวด


เฮลธ์ไลน์
ปวดหัวข้างเดียวไมเกรนลวนลาม
รหัสชีวิต
ทำบุญด้วยมือเปล่า


Happiness
นั่งเก้าอี้ 3 ขา


ขีดเส้นใต้
เดินสู่อิสรภาพ


พักใจ
ลองให้'ลั่นทม'ปลอบใจคุณ


Anti Aging
สวมวิญญาณกุ้ง ขี้ขึ้นสมอง
เรียนไม่รู้จบ
'มาร' เรารู้จักเจ้าแล้ว!


เติมช่องว่าง
เติมช่องว่าง


จับใจ
เสือเทา


เซนของนักกลยุทธ์
ภูมิปัญญาอันเร้นลับของนักกลยุทธ์เติมช่องว่าง

๐ พอเพียง..ป๋วย เสวนาคาร รับสมัครเยาวชนระดับ ม.ปลาย ร่วมค้นหาความหมายของชีวิตแบบพอเพียง ท่ามกลางท้องนา ท้องทุ่ง และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง เด็กๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เช่น หัดทำเตาถ่านอีวาเตะ / มหัศจรรย์น้ำส้มไม้, สมุนไพรเพื่อสุขภาพ, ปลูกข้าวปลอดสารพิษด้วยตนเอง, เก็บผัก หาปลา กินอยู่อย่างชาวบ้านในชนบท เป็นต้น ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2550 ณ ชุมชนแม่ระกา จ.พิษณุโลก และชุมชนไผ่สีรุณ จ.พิจิตร ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท สอบถามโทร.0-2639-1311-2 หรือ www.puey.org

๐ ตามรอยพ่อ...อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดค่ายอบรม "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" มีกิจกรรม อาทิเช่น เรียนรู้พระราชประวัติสมเด็จย่า เรียนรู้ขั้นตอนการนำ สมุนไพรไทย มาทำเป็นอาหารและยา ชมนิทรรศการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตและฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผา การฝึกปฏิบัติการ ปลูกพืชสวนครัว และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิตและฝึกการทำขนมไทยลูกคุณทองแดง เรียนรู้การออมเงินด้วยการประดิษฐ์กระปุกออมสิน รับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ร่วมอบรมวันที่ 21-22 เมษายน 2550 เวลา 09.00-16.00 น. สมัครก่อนวันที่ 18 เมษายนนี้ สอบถามโทร.0-2437-7799 หรือ www.Theprincessmothermemorialpark.org

๐ วาดการ์ตูนแอนิเมชัน...มหาวิทยาลัยสยาม จัดเวิร์คชอป 3 หลักสูตร ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2550 หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2550 และหลักสูตรเทคนิคการ วาดภาพการ์ตูน 2D Animation ในวันที่ 3-4 เมษายน 2550 ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 600 บาทต่อคน สอบถามโทร.08-9669-1947

๐ อบรมมัคคุเทศก์...มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) และทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-4 ธันวาคม 2550 เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สมัครก่อน 19 เมษายน 2550 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาบัณฑิต สอบถามโทร.0-2224-7684

๐ เรื่องเล่าจากหมู่บ้าน...สวนเงินมีมา เชิญฟังประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ เวลา 09.00-13.00 น. อภิปราย เรื่อง ชุมชนมีชีวิต และกระบวนการสร้างคามเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านอุมะจิ จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ที่ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 15.30-18.00 น. มีเสวนาพร้อมเปิดตัวหนังสือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ จากหมู่บ้านเล็กๆ ณ อาคารไทยแลนด์ บุ๊ค ทาวเวอร์ ชั้น 2 ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยากรรับเชิญ คือ โมจิฟูมิ โตทานิ และ โชจิ คิโนะชิตะ จากหมู่บ้านดังกล่าว

๐ เรียนภาษาพม่าเบื้องต้น...ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฝึกอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ครั้งที่ 8 จำนวน 3 หลักสูตร ภาษาพม่าเบื้องต้น การพูดภาษาพม่าเบื้องต้น และ การอ่านภาษาพม่าเบื้องต้น นอกจากการเรียนรู้เรื่องการฟังพูดอ่านเขียนแล้ว แต่ละหลักสูตรยังข้อมูลน่ารู้เกียวกับประเทศสหภาพพม่า อบรมระหว่างวันที่ 12-30 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สอบถามโทร.0-5526-1000 ต่อ 1222

<< back

copyright @ NKT NEWS CO.,LTD.
All Right Reserved, Contact us : ktwebeditor@nationgroup.com