วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
เรื่องจากปก
บริหารสมองบริหารชีวิต
สุขกาย
มัจจุราชในกระดูก


เฮลธ์ไลน์
ปลายประสาทอักเสบทำมือไม้ด้านชา


กระดานข่าวสุขภาพ
โต๊ะทำงานโสโครกยิ่งกว่าส้วม
รหัสชีวิต
ทอสีให้ชีวิต


Happiness
Happiness not included


ขีดเส้นใต้
จากห้วงลึก


พักใจ
บททดสอบใจ


Anti Aging
"ตัดตอน" โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น
เรียนไม่รู้จบ
ยืดเอ็นสไตล์’จินกังกง‘


เติมช่องว่าง
เติมช่องว่าง


จับใจ
เข็มทิศชีวิต (6)


เซนของนักกลยุทธ์
ท่านเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงที่สุดของข้าพเจ้า (ตอนที่ 10)AntiAging

"ตัดตอน" โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น

ในปัจจุบันเราจะพบว่าเด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินมากขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรืออ้วนมากขึ้นตามไปด้วย ภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และเป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นๆ ของประชากรโลก

จากการศึกษาพบว่า ยิ่งอายุมาก ยิ่งอ้วนง่าย และมีความรุนแรงขึ้นในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น การคำนวณภาวะน้ำหนักเกินในเด็กต่างจากการคำนวณภาวะน้ำหนักเกินในผู้ใหญ่ ซึ่งพิจารณาดูจากสูตร ดรรชนีมวลรวม = น้ำหนักร่างกาย (หน่วยเป็น กก.) ซึ่งในคนไทยหรือในเอเชีย ค่าดรรชนีมวลกาย หรือ BMI มากกว่า 23 ถือว่าอ้วนสำหรับผู้ใหญ่ แต่ ถ้าเด็กมี BMI สูงกว่า 95% ก็จะถือว่าเป็นภาวะน้ำหนักเกิน ส่วนวัยรุ่นตอนปลายสามารถใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับของผู้ใหญ่ได้

ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้ไป ซึ่งพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายเก็บสะสมในรูปของไขมัน

ในปัจจุบันนี้การที่มีเนื้อเยื่อไขมันเกินถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาในการเกิดเนื้อเยื่อไขมันจะเริ่มสร้างตั้งแต่ทารกในครรภ์แล้ว โดยเฉพาะช่วงปลายของการตั้งครรภ์ ใน 3 เดือนสุดท้าย

สมัยก่อนคนเชื่อกันว่าจำนวนของเซลล์ไขมันจะไม่เพิ่มหลังจากการเกิด แต่ปัจจุบันพบว่า ไม่เป็นความจริง ช่วงที่สำคัญในการสร้างเซลล์ได้เกิดหลังจากการคลอดมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ช่วงทารกจนเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ก็พบได้หากให้สเตียรอยด์ ความสำคัญอยู่ที่ถ้าคุณอ้วนแล้วการลดความอ้วนจะเป็นการลดปริมาตรของเซลล์แต่ไม่ได้ลดจำนวนของเซลล์ไขมัน

จากการศึกษาของสถาบันหลายแห่งเห็นพ้องกันว่า 80% ของวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินจะกลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วน เพราะฉะนั้นการดูแลควบคุมไม่ให้เด็กเป็นโรคอ้วนมีความสำคัญ เพื่อจะได้ลดจำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การควบคุมความต้องการของร่างกาย ความหิว ความอิ่ม ส่วนหนึ่งควบคุมด้วยสมอง ส่วนหนึ่งควบคุมตัวการทำงานของลำไส้ ลำไส้และกระเพาะจะหลั่งฮอร์โมนและควบคุมความหิวและอิ่มได้ สำหรับเนื้อเยื่อไขมันก็มีระบบควบคุมความสมดุลของพลังงาน เซลล์ไขมันสร้างโปรตีน 2 คือ leptin และ adiponectin ซึ่งพบว่าถ้าผู้ป่วยมีภาวะขาดฮอร์โมน leptin ก็จะเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนอย่างมากได้

ในแง่ผลเสียต่อสุขอนามัยหรือโรคที่เป็นผลจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็กนั้น พบได้เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน กลุ่มอาการเมตาโบลิก (metabolic syndrome) โรคหัวใจ ภาวะไขมันสูง โรคไขมันจุกตับ ภาวะอุดตันการหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) ภาวะโปรตีนรั่วจากไต เป็นต้น

ภาวะเมตาโบลิซึมผิดปกตินั้นจะพบว่ามีฮอร์โมนอินซูลินสูง ไขมันในเลือดสูง รวมถึงความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ซึ่งพบภาวะนี้ถึง 30-50% ของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ที่สำคัญ คือ ภาวะเมตาโบลิซึมที่ผิดปกตินี้ จะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่ในเด็กและดำเนินโรคต่อเนื่องจนเป็นผู้ใหญ่ นอกจากโรคทางกายแล้ว โรคทางจิตก็มีความสำคัญ แม้จะยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับโรคทางจิตใจกับโรคอ้วน แต่พบโรคซึมเศร้าสูงขึ้นในเด็กที่มีน้ำหนักเกินเมื่อเทียบกับเด็กน้ำหนักปกติ

<< back

copyright @ NKT NEWS CO.,LTD.
All Right Reserved, Contact us : ktwebeditor@nationgroup.com