เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

1 มกราคม 2562
1,827

การสร้างฉากภาพอนาคต จากนิยายวิทยาศาสตร์

ในการมองอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26