มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี (ประเทศไทย)

20 มิถุนายน 2561
3,794

‘2050’ เทคโนโลยี กับชีวิตใหม่บนโลกใบเดิม

วิถีชีวิตในทุกๆ แง่มุมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้ติดตามข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง ทั้งหนังสือและบทความต่างๆ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่วิถีชีวิตในทุกๆ แง่มุมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นอย่างไร เพราะในแง่ของธุรกิจแล้วการมองเห็นช่องทางแห่งโอกาสและแนวโน้มก่อนย่อมนำมาซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมหาศาล

สำหรับในระยะ 10 – 15 ปี ที่จะถึงนี้ ถือได้ว่าเป็นยุคทองของการสร้างรากฐานแห่งความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการถือกำเนิดของสตาร์ทอัพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) ระบบอัตโนมัติต่างๆ ไปจนถึงเทคโนโลยีชั้นสูง(Deep Tech) ที่มีความซับซ้อนเพราะเกิดจากการผสานความสามารถของเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่นการเพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์และทำนายผลข้อมูล ผ่านการผนวกรวมเอไอเข้ากับบิ๊กดาต้า

ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีจะยิ่งทวีความสำคัญในทุกๆ แง่มุมของความเป็นไปในโลก และมีความเป็นไปได้สูงว่าไม่เกินปี 2030 จะได้เห็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นอีกหนึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในหลายๆ ประเทศทั่วโลก สังเกตได้จากการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งกูเกิลและเฟซบุ๊คต่างพยายามที่จะหาวิธีให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

เชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วแม้แต่การบริหารงานต่างๆ ของภาครัฐเองก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลหรือการปฎิบัติการแบบเดิมๆ บรรดาทะเบียนราษฎร์ หรือระบบจัดเก็บภาษีต่างๆจะถูกพลิกโฉมด้วยบล็อกเชน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราจะเห็นการย้ายฐานการผลิตกลับไปยังแผ่นดินแม่มากขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดต้นทุนต่างๆ ในการผลิตและการขนส่งจนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะ 15-30 ปีข้างหน้า เช่น การหายไปของหน้าจอทั้งหลาย เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีวีอาร์และเออาร์ ในรูปแบบต่างๆ ที่สุดท้ายแล้วอาจทำให้สมาร์ทโฟน ที่แทบจะเป็นทุกสิ่งของคนในยุคนี้ถูกลดความสำคัญลง เรื่องของรถยนต์ หรือยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองที่เรียกว่า Self-drive ก็จะเข้ามาทดแทนยานพาหนะแบบเก่า 

นอกจากเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จะเปลี่ยนหน้าตาไปแล้ว กรรมวิธีในการผลิตก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันผ่านการพัฒนาของเครื่องพิมพ์สามมิติ(3D printing) หรือ ที่จะเข้ามายึดครองพื้นที่ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงงานก่อสร้างต่างๆ ที่สำคัญพลังงานที่เราใช้ในการผลิตหรือการดำเนินชีวิตประจำวันจะกลายเป็นพลังงานสะอาด ตามบ้านเรือนและอาคารจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างพลังงานจาก แสงแดด ลม หรือ น้ำ เป็นต้น จนทำให้ลืมไปว่าเราเคยใช้น้ำมันมาก่อน

ในยุค 2050 นั้นคาดว่าแม้แต่อาหารการกินก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าของชีววิศวกรรม(Bio-engineering) อย่างเนื้อสัตว์ที่บริโภคอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาจากการฆ่า แต่มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องแลปก็เป็นได้ นอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ก็จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของ การตัดแต่งพันธุกรรม และการเพิ่มขีดจำกัดให้กับอายุขัยและความสามารถของร่างกายของมนุษย์ เช่น การนำเอไอมาช่วยในการประมวลผลดีเอ็นเอและหาความผิดปกติของยีน และการสร้างยาหรือวิธีการรักษาที่ถูกปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ(Precision Medicine) ที่ล้วนแต่จะกลายมาเป็นวิธีการทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปในยุคนั้น ไปจนถึงการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมผ่านวัสดุเทียมต่างๆ จนถึงขั้นที่ว่าคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีบางประเภทอาจจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายมนุษย์

ในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีอะไรเกิดขึ้น และจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับโลกใบนี้บ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ เทคโนโลยีจะเข้ามามีผลกับความเป็นไปของโลกใบนี้อย่างแน่นอน 

และแม้จะนำมาซึ่งประโยชน์จำนวนมาก แต่ทุกสิ่งก็มีข้อเสียในตัวของมันเอง ในอนาคตที่คนอาจจะยึดติดกับเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ต่างๆ ของผู้คน และจะต้องทำอย่างไรในการสร้างสมดุลของการใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและโลกดีขึ้น แต่ไม่ใช่เพื่อให้มากำหนดหรือชี้นำการดำเนินชีวิต

ที่สำคัญเมื่อแทบจะทุกอย่างที่ใช้ ทุกกิจกรรมที่ทำจะถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้ จึงเป็นเรื่องชวนให้ขบคิดเป็นอย่างยิ่งว่า ในฐานะผู้ประกอบการจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัยและไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะทำอย่างไรในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26