ทัศนะจากผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com

21 มิถุนายน 2561
2,742

Wizes Book :  เมื่อหนังสือ ไม่ได้มีแค่น้ำหมึกกับกระดาษ (1)

ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างรวดเร็ว บางท่านกล่าวว่า “โลกเราขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่ง”

หากผู้ใดมีความรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง และใช้เวลาส่วนใหญ่กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมถูกโลกกลืนกิน

เช่นเดียวกับวงการน้ำหมึก ที่หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หลายหัว หลายฉบับ ต้องปิดตัวลงไปอย่างมากมายในช่วง3ปีที่ผ่านมา(1) ย่อมเป็นการพิสูจน์ว่าวงการหนังสือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมไปอย่างรวดเร็วผู้ที่สามารถอยู่รอดในวงการหนังสือได้ในปัจจุบันย่อมต้องรู้เท่าทันและปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

-ต้องพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง

เช่นเดียวกับวงการหนังสือเรียน หนังสือเตรียมสอบ ที่คุณนนท์ ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท วิเซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดทำหนังสือวิเศษ Infographic สรุปสังคมศึกษาม.ปลาย ที่มีมุมมองว่า 

“ในปัจจุบันโลกมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่มนุษย์ยังคงมีเวลาเท่าเดิม นี่เป็นปัญหาสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อกระแสโลก การเรียนรู้แบบเก่าโดยการท่องจำ อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีอีกต่อไป เพราะวิธีนี้มักทำให้เด็กขาดความเข้าใจในบทเรียนต่างๆอย่างแท้จริง จดจำได้เพียงระยะสั้นหรือบ้างก็จดจำอะไรไม่ได้เลย และสุดท้ายเด็กไม่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ได้ หนังสือ Wizes Infographic ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว”(2)

จุดเริ่มต้นของหนังสือวิเศษ Infographic รวมถึงคอนเซ็ปต์ของการทำหนังสือเรียนสังคมศึกษา มาจากคุณฐิติวุฒิ และเพื่อนร่วมเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เห็นปัญหาตอนที่น้องสาวของคุณฐิติวุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วต้องท่องจำหนังสืออย่างหนัก ซึ่งสมัยมัธยมเองพวกเขาก็เคยสอบตกวิชาสังคมศึกษามาก่อนเพราะไม่ชอบวิชาท่องจำ พวกเขาจึงเชื่อว่าภาพจะทำให้เราเข้าใจได้ดีกว่าข้อความที่ยาวเหยียดคุณฐิติวุฒิจึงร่วมกับเพื่อนๆก่อตั้งบริษัทวิเซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัดขึ้นในปี 2561 เพื่อทำการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือสังคมศึกษา“วิเศษ”

-เพราะความเข้าใจเป็นสิ่งพิเศษ

การสื่อสารด้วยรูปภาพ หรือ Infographic เป็นวิธีการหนึ่งในการออกแบบข้อมูล ด้วยการใช้ภาพ สี ขนาด และทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ ทำให้สามารถสร้างสื่อที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายและใช้เวลาที่สั้นลง ปัจจุบัน Infographic ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการเล่าข้อมูลหรือให้ข่าวสารด้วย ซึ่งจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า การสื่อสารด้วยรูปภาพ หรือ Infographic สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้และตีความของคนเราได้กว่า 60,000เท่า เมื่อเทียบกับการรับรู้จากการอ่านตัวหนังสือปกติ และยังระบุว่าสามารถทำให้คนเราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถึง 323% เมื่อมีการให้ข้อมูลด้วย Infographic

วิชาสังคมศึกษา“วิเศษ” เป็นหนังสือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยการนำInfographic มาออกแบบข้อมูลของแต่ละเนื้อหาอย่างเฉพาะตามความเหมาะสมของรูปแบบแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อทำให้เป็นหนังสือที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการนำความรู้เรื่องDesign thinking มาออกแบบหนังสือสังคมในแบบฉบับของพวกเขาเองขึ้นมา โดยข้อมูลต่างๆที่ทำขึ้นมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายๆท่านแล้ว เห็นว่าเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ด้วยวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

-หนังสือเรียนเล่มแรกที่ได้รับรางวัลการออกแบบ Demark

จากประสบการณ์ตรงและPassion ส่วนตัวที่ทำให้คุณฐิติวุฒิให้ความสำคัญในการออกแบบข้อมูลในหนังสือด้วยการใช้ภาพ สี ขนาด การจัดวาง และทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างAR มาใช้ร่วมกับเนื้อหาที่มีการให้ข้อมูลด้วยInfographicและออกแบบข้อมูลของแต่ละเนื้อหา ทำให้สามารถเข้าใจข้อมูลและเห็นภาพในรูปแบบ3มิติได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ผู้อ่านจึงได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาความวิเศษของหนังสือวิเศษ อยู่ที่การนำหลักการออกแบบ Infographic ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาการสื่อสาร โดยอ้างอิงจากหลักการทำงานของสมอง มาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้วย Design Concept ดังกล่าว ทำให้มีการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หรือAR ผนวกเข้ากับ Design Thinking และใช้ Infographic มาใช้ในการเรียบเรียงและออกแบบการนำเสนอให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่านหนังสือสังคมศึกษา จากหนังสือวิชาสังคมเดิมที่มีข้อมูลเยอะแยะและยิบย่อยให้ต้องท่องจำ ก็เป็นหนึ่งในหนังสือเรียนที่มีการจัดหมวดหมู่ แยกข้อมูลออกเป็นภาพให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้มากขึ้น ทำให้หนังสือวิเศษเป็นหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยที่ได้รับรางวัลออกแบบ Design Excellence Award2017, Demark(3)

ตอนถัดไปมาคุยต่อเรื่อง มุมมองการตลาดผ่านAnsoff Matrix” ของการดำเนินธุรกิจหนังสือเล่มนี้กันค่ะ  

-----------

อ้างอิง

(1) http://www.tnamcot.com/view/5a33ca08e3f8e420aa4337a9

(2) https://www.facebook.com/wizesth/

(3) http://demarkaward.net/th/demark_winner?product_type=6&year_awarded=0&keyword=Search

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26