ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล

22 พฤษภาคม 2561
2,518

ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่กลัวความเสี่ยงตลาดหุ้น

นักลงทุนจะพยายามใช้ช่องทางลงทุนผ่านกองทุนประเภท active fund ที่เสนออยู่ในท้องตลาด

นักลงทุนหลายท่านลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตัวเอง หรือ ลงทุนในกองทุน active fund แต่ประสบปัญหาเงินลงทุนไม่ได้งอกเงยเท่าที่ควร แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆไปถึง 1800 จุดก็ตาม ซึ่งปัญหานักลงทุนเหล่านี้อาจเกิดจากการขาดการติดตามข้อมูล ข่าวสารเพื่อตัดสินใจ หรือ ไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากขาดทักษะในการวิเคราะห์ตลาด และธุรกิจที่ตัวเองลงทุนอยู่

แม้ว่านักลงทุนจะพยายามใช้ช่องทางลงทุนผ่านกองทุนประเภท active fund ที่เสนออยู่ในท้องตลาด อัตราผลตอบแทนก็ยังต่ำกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยโดยรวม ซึ่งก็มีองค์ประกอบหลายประการ อาทิเช่น การโยกย้ายของบรรดาผู้จัดการกองทุน การเลือกหุ้นลงทุนอาจมี bias การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหุ้นเกิดผันผวนมากว่าปกติ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ รวมถึง ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่สูงกว่ากองทุนประเภท passive fund

ตัวเลขสถิติสำหรับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วอย่าง ประเทศสหรัฐ ยุโรป ก็พบว่ากองทุนประเภท active fund หรือ กองทุนบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนราว 80% ไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนลงทุนได้ดีกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งประเทศไทยก็มีอัตราสัดส่วนในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่า กองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ถึงมีขนาดกองทุนเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

กองทุนประเภท ETF จะบริหารจัดการให้อัตราผลตอบแทนเบียงเบนจากดัชนีอ้างอิงได้เล็กน้อย หรืออาจอ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นที่เราสนใจนั่นเอง โดยกองทุน ETF ก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นช่องทางการลงทุนแบบเฉพาะอย่างก็ได้ หรือ อ้างอิงกับดัชนีก็ได้เช่นกัน อย่างเช่น กองทุน BSET100 ที่ออกจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแล้วให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับ อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET-100 ซึ่งมีหุ้นที่คำนวนในดัชนีนี้ 100 บริษัท

สำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยยามนี้ หลายท่านอาจกลัวความผันผวนของตลาดหุ้น การเลือกหุ้นลงทุนทำได้ลำบาก แต่ต้องการหาทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน หรือตราสารหนี้ แต่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

BLOVOL คือ กองทุน ETF ที่ถูกออกแบบให้ลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีอัตราจ่ายเงินปันผล อัตราการกู้ยืมเงินต่ำเพื่อความมั่นคง มูลค่าหุ้นไม่สูงมากชัดเจนในบางธุรกิจ โดยมีสภาพคล่องการซื้อขายสูง มูลค่าตลาดโดยรวมเหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้จะมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม และสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาปานกลาง โดยจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบเดือนละครั้ง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ท่านนักลงทุนที่สนใจลงทุน แต่ต้องการความผันผวนต่ำได้เป็นอย่างดี หากสนใจโปรดติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26