เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

22 พฤษภาคม 2561
3,419

วิธีมองโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ขั้นตอนแรกที่สุดที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือ 

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ขั้นตอนแรกที่สุดที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือ

หากจะลองถามเจ้าของความคิดที่อยากเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเอง และได้คำตอบที่แตกต่างกัน ระหว่างคำตอบที่ว่า อยากทำธุรกิจนี้เพราะเป็นที่ตนเองชื่นชอบและสนใจศึกษาหาความรู้มาจนคิดว่าจะสามารถทำเป็นธุรกิจได้ กับอีกคำตอบที่ว่า อยากจะทำธุรกิจนี้เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

แน่นอนว่า คำตอบที่ 2 จะเป็นคำตอบที่แสดงถึงโอกาสที่เจ้าของความคิดจะประสบความสำเร็จได้มากกว่า

การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่มีนักวิชาการสนใจทำศึกษาเพื่อหาสูตรสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากสิ่งที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในชีวิตจริง การที่ใครคนใดคนหนึ่ง จะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เปิดให้และสร้างความสำเร็จได้นั้น มักจะเป็นเรื่องที่จะลอกเลียนแบบได้ยาก หรือเป็นเรื่องของโชคช่วย และไม่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจนมากนัก

การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างมีคำตอบของตนเอง และส่วนใหญ่มักจะไม่ตรงกับคำตอบในใจของผู้อื่น

บ้างก็ยังมีข้อสงสัยว่า โอกาสทางธุรกิจเป็นเรื่องของการมองเห็นและค้นพบ หรือว่าเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสขึ้นมาจากความสามารถของเจ้าของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของการค้นพบโอกาสทางธุรกิจ มักจะเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ จังหวะที่ตลาดและผู้บริโภคเกิดความต้องการ และเรื่องของเทคโนโลยีที่มารองรับได้พอดีตรงกับแนวคิดธุรกิจของผู้ต้องการสร้างธุรกิจ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ปัจจัยทั้ง 2 นี้ จะเป็นส่วนสำคัญเสมอ

แสดงให้เห็นว่า การมองโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้เริ่มต้นธุรกิจจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาสนองตอบความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบ หรือยังไม่มีใครนำเสนอสู่ตลาดในเวลานั้น

การที่จะเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงต้องเริ่มที่การสะสมข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จนทำให้มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อความพร้อมทางเทคโนโลยีมาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้พอดี

ซึ่งอาจเป็นการเห็นโอกาสที่ผู้อื่นยังมองไม่เห็น เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้ติดตามข้อมูลอย่างเพียงพอ

ปัจจัยเสริมอันดับต่อไปสำหรับการมองโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ ความสามารถสร้าง ความรู้ ขึ้นในตัวเองของผู้ต้องการสร้างธุรกิจ

ความรู้ดังกล่าวนี้ จะมีความลึกซึ้งมากกว่า ความชอบหรือ ความสนใจ แต่เป็นความรู้จริงที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สามารถนำไปใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ความรู้ที่ว่านี้ อาจจะเกิดขึ้นในตัวของผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ เนื่องจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมอื่น การมีเครือข่ายสังคมกับผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ทำธุรกิจมาก่อนแล้ว และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งขัอมูลที่ต้องการ

ปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เหตุใดบางคนจึงประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจใหม่และบางคนไม่ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญประการสุดท้ายก็คือ ถึงแม้จะมีความความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ หากผู้ประกอบการเริ่มใหม่ ไม่มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสที่มองเห็น ก็อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก็ได้

กล่าวโดยสรุป การให้ความสนใจกับข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเทคโนโลยี เมื่อรวมเข้ากับความสามารถในการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวของผู้ประกอบการ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการค้นพบหรือมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

และหากได้รับการสนับสนุนจากทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ก็จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของผู้ที่มีความฝันที่จะสร้างธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จมีความเป็นไปได้สูง

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26