บนความเคลื่อนไหว

18 พฤษภาคม 2561
2,153

'บิ๊กดาต้า'กระทรวงตราชั่ง เชื่อมฐานข้อมูล'3กรม'

ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดยุติธรรม เร่งผลักดัน“บิ๊กดาต้า”กระทรวงตราชั่ง ประเดิมในกลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีหน้างานชัดเจนในการควบคุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดอาญาและจัดระบบติดตาม-สงเคราะห์หลังปล่อย เพื่อลดจำนวนผู้กระทำความผิดซ้ำ ในอดีตหลังเยาวชนพ้นจากศูนย์ฝึกต่างๆ กรมพินิจฯจะมีเพียงข้อมูลหลังปล่อยที่ขาดช่วง โดยไม่ได้เชื่อมต่อไปยังข้อมูลผู้ต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ ทำให้จำนวนผู้กระทำความผิดซ้ำต่ำกว่าความเป็นจริง

ทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องเชื่อมระบบฐานข้อมูลของทั้ง3กรม เข้าด้วยกัน เพื่อให้งานฟื้นฟูเยาวชน พัฒนาผู้ต้องขัง-เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เป็นระบบเดียวกันกับการติดตามคุมประพฤติ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ได้ทันทีว่า ผู้พ้นโทษที่ออกไปตกงานหรือไม่ หากผู้พ้นโทษไม่มีครอบครัวหรืองานรองรับต้องพักอยู่ที่บ้านสวัสดี จนกว่าจะมีความพร้อมประมาณการณ์ว่า บิ๊กดาต้าของกระทรวงตราชั่งจะสมบูรณ์100%ภายในปี2562

หลังธนาคารกรุงไทยเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ และบมจ.เอ็นเนอจี เพอร์เฟค ในข้อหาฉ้อโกงและความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการปลอมแปลงเอกสารการส่งสินค้าทางเรือเพื่อนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย มาขอสินเชื่อจากธนาคารแล้วผิดนัดชำระหนี้จนบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนอยู่ระหว่างนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติรับรองแผนฟื้นฟูกิจการ 

ส่วนการสอบสวนดำเนินคดีอาญาถือเป็นคดีนอกราชอาณาจักร ซึ่งอัยการสอบสวนร่วมกับดีเอสไอมาตั้งแต่เดือนธ.ค.60คดียังอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานในคดี แว่วว่าคดีนี้ฝ่ายผู้กล่าวหาระมัดระวังการให้ข้อมูลกับดีเอสไอ ป้องกันไม่ให้ซ้ำรอยคดีอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มกฤษดามหานคร อันเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องรับผิดทางอาญา ขณะที่ธนาคารอีกหลายแห่งซึ่งถูกเอิร์ธนำเอกสารนำเข้าถ่านหินปลอมเข้ายื่นขอสินเชื่อ ยังไม่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี

ต้นเดือนมิ.ถ.นี้  รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเซ็นเอ็มโอยูกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชื่อมโยงข้อมูลเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ถูกล่อลงมาค้ามนุษย์ซึ่งถือเป็นโจทก์ตามคำพิพากษาได้รับการเยียวยาจากการบังคับคดีโดยเร็ว

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26