ทัศนะจากผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com

16 พฤษภาคม 2561
732

สัญญาณบวก...ไก่ไทยปีนข้ามกำแพงเมืองจีน

เมื่อเดือนก่อนมีเหตุถึงไข้หวัดนก ภาครัฐผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จึงจับมือกันอธิบายว่าไม่ใช่ความจริง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมยันยันว่า ไทยไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมากว่า 10 ปีแล้ว

ที่น่าสนใจคือ ในสัปดาห์เดียวกันจีนสั่งซื้อและอนุญาตให้ไก่ไทยข้ามกำแพงเมืองจีนไปขาย ผู้บริโภคชาวจีนในเขตจีนตอนใต้ เป็นการตอกย้ำว่าประเทศจีนเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารของไก่ไทย ซึ่งช่วยยืนยันว่าประเทศไทยมีระบบการป้องกันไข้หวัดนกอย่างรัดกุมเข้มแข็งมาตลอดกว่า 10 ปี 

แม้ปัจจุบัน ไทยยังคงสถานะประเทศปลอดโรคไข้หวัดนก ตามรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ โอไออี ขณะที่หลายประเทศยังคงตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่

นั่นเป็นเพราะบ้านเรา มีการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง พัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพหรือระบบสุขาภิบาลป้องกันโรค (biosecurity) มีการกำหนดเกณฑ์และตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ควบคู่กับการจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ (active and passive surveillance)การตรวจประเมินสุขภาพสัตว์ รวมทั้งมีการตรวจติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคอย่างต่อเนื่อง

ระบบคอมพาร์ทเม้นต์หมายรวมถึง การที่สถานประกอบการหรือกลุ่มสถานประกอบการ ซึ่งทราบสถานภาพของโรคไข้หวัดนกภายใต้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกัน ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับโรคไข้หวัดนก โดยจะให้ความสำคัญการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงานและสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพื่อให้ฝูงสัตว์ปีกมีสถานะปลอดจากโรคไข้หวัดนก

องค์ประกอบสำคัญด้านการจัดการใน4หมวดหลัก ได้แก่1.) มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับสถานประกอบการ ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม หรือHACCPสำหรับโรคไข้หวัดนก 2.) การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี1กิโลเมตรรอบฟาร์ม ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ 3.) การควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี1กิโลเมตรรอบฟาร์มตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ และ 4.) การตรวจสอบย้อนกลับ

ขอยกตัวอย่าง ฝ่ายวิชาการของซีพีเอฟ ที่นำระบบคอมพาร์ทเม้นต์ มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร โดยดำเนินการทั้ง4หมวดหลัก ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ทีคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ขณะที่โรงฟักไข่สัตว์ปีก ใช้ระบบการผลิตตามหลักการอาหารปลอดภัยเช่นเดียวกับโรงงานอาหารแปรรูป จากนั้นลูกไก่จะถูกส่งเข้าเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน ในโรงเรือนปิดระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ (EVAP) มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเลี้ยงจากภายนอก โดยผู้เลี้ยงไม่ต้องเข้าไปภายในโรงเรือน ระบบจะจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้สัตว์ปีกอยู่อย่างสบาย และรายงานข้อมูลการเลี้ยงตามเวลาจริง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ตลอดเวลา

เมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานภายในโรงเรือน ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาด ฆ่าเชื้อมือและรองเท้า ก่อนสัมผัสสัตว์ปีก รวมถึงรถขนส่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหมด ที่สำคัญต้องมีโปรแกรมการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าไปปนเปื้อนสัตว์ปีกภายในโรงเรือนได้ ตลอดจน มีโปรแกรมการเฝ้าระวังโรค ทั้งที่ฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี1กิโลเมตรรอบฟาร์มตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งมีมาตรการตรวจสอบก่อนการจับไก่เนื้อหรือเป็ดเนื้อส่งมอบโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ปีกปราศจากเชื้อก่อโรคและปลอดจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย สุดท้ายไก่เนื้อที่ถูกเลี้ยงจากฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเม็นต์เท่านั้น ที่จะถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปที่มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ช่วยสร้างหลักประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร

เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งไม่ใช่ช่วงที่มีนกอพยพ ลักษณะอากาศร้อนไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงสบายใจได้ในแง่ของปัญหาไข้หวัดนก แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกควรต้องยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน ใช้มาตรการการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง และใช้กระบวนการเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ก็จะมั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างแน่นอน

บ้านเรารักษามาตรฐานกันมาได้แล้วกว่า 10 ปี ขอแค่อย่าละเลย และโปรดเคร่งครัดเข้มงวดต่อระบบมาตรฐานที่วางไว้ประเทศไทยก็จะรอดปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์เห็นต่างชาติเชื่อมั่นไทยเราเพียงใด คนไทยด้วยกันควรต้องมั่นใจในประเทศของเรายิ่งกว่า... ไม่งั้นไก่ไทยคงไม่มีแรงบินไปยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกลาง และล่าสุดคงไม่มีแรงปีนข้ามกำแพงเมืองจีนไปได้อย่างที่เห็น.

 

โดย... 

เพ็ญภัสสร์ วิจารณ์ทัศน์ 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด