ดร.อธิป อัศวานันท์

Social MEDIA & INNOVATION / atip@alumni.uchicago.edu , http://drjoke.com , @drjoke

10 เมษายน 2561
2,619

ความยั่งยืนทางพลังงาน มาตรฐานจากธุรกิจดิจิทัลระดับโลก

พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด (Clean and Renewable Energy) คือ พลังงานที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26