กาแฟดำ

27 กุมภาพันธ์ 2561
12,406

ก่อนจะอำลา (2)

พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการเป็นพนักงานสังกัดธุรกิจเนชั่นของผม

แต่ “เลือดเนชั่น” ของผมไม่เจือจางลงแม้แต่หยดเดียว เพราะ “จิตวิญญาณเนชั่น” ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับสังกัดด้านธุรกิจ

สำหรับผม ความเป็นเนชั่นอยู่กับความสำนึกและพฤติกรรมในการทำหน้าที่ของตน ไม่ว่าคุณจะสังกัดอะไรที่ไหนเวลาใดก็ตาม

เมื่อผมเดินออกจากตึกที่ทำการบริษัทแห่งนี้ สำนึกในความเป็นเนชั่นจากที่ได้ใช้ชีวิต 47 ปีอยู่ในวิถีแห่ง Nation Way ย่อมติดตรึงอยู่กับผมไปตลอด มิอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

และมันเป็นเช่นนี้กับคนที่เคยได้รับการอบรมบ่มเพาะเป็น “คนพันธุ์ N” เพราะไม่ว่าเขาและเธอจะไปสังกัดกับองค์กรใด “ความเป็นเนชั่น” ก็จะแสดงออกอยู่เสมอ, ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง

ผมเคยบอกกับคนเนชั่นว่าเมื่อผ่าน “สำนักเส้าหลิน” แห่งนี้แล้ว ที่หน้าผากจะมีตัว N ติดอยู่ ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องสำนึกถึงความการรักษา “ความเป็นเนชั่น” เอาไว้ตลอดไป ไม่ว่าจะสังกัดธุรกิจใด ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนหน้าที่งานการไปอย่างไร

“ความเป็นเนชั่น” วัดกันที่ความเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรม ทำงานหนัก กล้าตั้งคำถามแทนประชาชน ไม่ลังเลที่จะวิพากษ์ตนเองเมื่อทำผิด เปิดกว้างรับความเห็นหลากหลายและแตกต่าง ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและขี่บนยอดคลื่นของเทคโนโลยีใหม่ ถือหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่และไม่ยอมให้อิทธิพลด้านการเมืองหรือการเงินแม้แต่เจ้าของหรือนายทุนใดมาสั่งการหรือบังคับให้ทำในสิ่งที่ผิดจาก “คู่มือจริยธรรม” เป็นอันขาด

ความเป็นคนเนชั่นปักหลักหนักแน่นอยู่ในคำนำของ “คู่มือจริยธรรม” หรือ The Nation Way ที่ยืนยันว่า “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”

ตอนหนึ่งของคำนำเขียนไว้ว่า

"คนทำสื่อในเครือเนชั่นมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าสังคมคาดหวังมาตรฐานจริยธรรมของคนทำข่าวสูงกว่าผู้คนในหลายอาชีพ..."

"และเราในฐานะที่อาสามาเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารมืออาชีพถือว่าไม่มีอะไรมีค่ากว่า "ความน่าเชื่อถือ" ของสังคมโดยส่วนรวม

และ “ความน่าเชื่อถือ” ที่ยั่งยืนถาวรย่อมมาจากการยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรมที่ยึดความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยุติธรรมและความรอบด้านของการทำหน้าที่ของเราอย่างมุ่งมั่น โปร่งใส และสอดคล้องกับทำนองคลองธรรมแห่งสื่อมวลชนที่อิสระเสรีและรับผิดชอบ

กติกาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทุกรายละเอียดสำหรับคนข่าวในเครือเนชั่นในคู่มือเล่มนี้ถือเป็นพันธะสัญญาแห่งวิชาชีพต่อผู้คนทั้งสังคมเพื่อยืนยันในความสุจริตจริงใจและจริงจังแห่งภารกิจที่จะทำหน้าที่เป็นทั้ง “สุนัขเฝ้าบ้าน” และ “ยามเฝ้าประตู” และ “กระจกส่องสังคม” อย่างไม่ลดละในทุกกรณี

เราเชื่ออย่างมั่นคงว่าเมื่อเราเรียกร้องสิทธิและหน้าที่ในอันที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของความเป็นไปในสังคม สังคมก็ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ในอันที่จะตรวจสอบผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนได้เช่นกัน

ทุกบรรทัดในคู่มือแห่งจริยธรรมเล่มนี้จึงเป็นคำปฏิญาณของคนข่าวในเครือเนชั่นทุกคนที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่ไม่มีวันสั่นคลอนหวั่นไหวในหน้าที่ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือแรงกดดันเพียงใดก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความคิดอ่านที่รอบด้าน ความเห็นอันหลากหลาย ข้อเท็จจริงแห่งเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอคติความแปลกแยกที่ทับซ้อนความถูกต้องเป็นธรรมและวาระซ่อนเร้นที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวม

จึงประกาศไว้เป็นสัจธรรมกับผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ชมและผู้ร่วมกระบวนการแห่งข้อมูลข่าวสารของเครือเนชั่นว่า “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”

พรุ่งนี้กล่าวคำอำลาเป็นทางการของ “กาแฟดำ” จากมุมนี้ของ “กรุงเทพธุรกิจ” ครับ

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26