สุรเชษฐ กองชีพ

นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ surachet.jock@gmail.com

26 มกราคม 2561
1,873

ส่องคอนโดมิเนียมย่านบางแค

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กำลังก่อสร้างเป็นอีกทำเลที่ผู้ประกอบการเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมกันอย่างคึกคัก

โดยหนึ่งในทำเลที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ คือ “บางแค” ช่วงตั้งแต่ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถึงเดอะมอลล์ บางแค เพราะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หรือตั้งแต่เมื่อการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามีความชัดเจนมากขึ้น 

แม้ว่าจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่อยู่ในซอยหรือถนนสายย่อยไม่ได้อยู่บนถนนเพชรเกษมอย่างโครงการที่เปิดขายในระยะหลัง โดยโครงการที่เปิดขายในช่วงแรกๆ นั้นจะอยู่ในทำเลที่เป็นชุมชนดั้งเดิม หรือไม่ไกลจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ไม่ไกลจากเดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค 

แต่เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามีการก่อสร้างเป็นรูปธรรม พื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ คือ พื้นที่ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และไม่ไกลจากศูนย์การค้าเช่นเดิม ทำให้โครงการคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้ ไม่ได้กระจายตัวไปตลอดแนวเส้นทาง แต่เกิดขึ้นเป็นบางทำเลเท่านั้น

โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6,769 ยูนิต มีอัตราการขายไปแล้วประมาณ 70% เพราะมีโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดขายไม่นานในปีนี้ อัตราการขายเลยยังไม่สูงมากนัก แต่โครงการที่เปิดขายก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มีอัตราการขายมากกว่า 80% เพราะราคาขายอาจจะไม่ได้สูงเกินไปสำหรับโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่ามีกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ ราคาขายเฉลี่ยของโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทต่อตารางเมตร อีกทั้งโครงการที่เปิดขายในปีนี้ก็ราคาขายเริ่มต้นไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอื่นๆ ที่ราคาขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ มากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรไปแล้ว

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินย่านบางแคเป็นทำเลที่น่าสนใจเพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าก็ชัดเจนแน่นอนแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มขยับเข้ามาหาซื้อที่ดินมากขึ้นส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นราคาที่มีการบอกขายกันตอนนี้ก็มากกว่า 250,000 บาทต่อตารางวาไปแล้ว 

หากอยู่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าในอนาคตก็อาจสูงกว่านี้ไปอีก เนื่องจากการที่มีผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสการขยายตัวของชุมชน ความต้องการของคนในพื้นที่ที่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มี “คนรุ่นใหม่” ที่เป็นลูกหลานเกิดขึ้นและเพิ่งเริ่มทำงานอีกทั้งมีความต้องการจะแยกตัวออกจากครอบครัวแต่ยังคงไม่อยากย้ายไปไหนไกลๆ 

โครงการคอนโดมิเนียมในทำเลไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าแต่ว่ายังคงอยู่ในชุมชนเดิมๆ ไม่ไกลจากบ้านของครอบครัวจึงเป็นที่สนใจและมีความต้องการซื้อสูงโดยสังเกตได้จากการเปิดขายโครงการใหม่ในทำเลนี้ที่มีผู้มาลงชื่อแสดงความต้องการซื้อมากมายจนทำให้บางโครงการปิดการขายในส่วนที่เปิดขายในวันนั้นไปเลยภายใน 1 วัน

อีกทั้ง นักลงทุนบางส่วนก็มองว่าราคาขายคอนโดมิเนียมในทำเลนี้ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต เพราะรถไฟฟ้าที่มีกำหนดเปิดให้บริการในอนาคตเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นโครงการในทำเลนี้จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากมายเช่นกัน 

แต่ความเสี่ยงที่นักลงทุนทั้งหลายควรตระหนักคือเรื่องของ “ราคาขายคอนโดมิเนียมที่ถ้าแพงเกินไปอาจจะขายต่อไม่ได้” รวมไปถึงการปล่อยเช่าในอนาคต ในส่วนของผู้ประกอบการก็ควรเข้าใจถึงสภาพตลาดโดยรวมของทำเลรูปแบบนี้ที่อาจจะใช้เวลาในการขายนานกว่าทำเลอื่นๆ ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วอีกทั้งราคาที่เปิดขายก็ไม่ควรจะสูงกว่าโครงการก่อนนี้้เกินไปนัก

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26