มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี (ประเทศไทย)

11 ตุลาคม 2560
1,112

การศึกษาจะก้าวไกลต้องอาศัย "EdTech”

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในสังคมมาโดยตลอด

   แม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการศึกษาและรายงานที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเราจำนวนมากที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายมากมาย แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด 

เห็นได้จาก ผลสำรวจขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics Co-operation and Development ; OECD) ที่พบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง มีตั้งแต่อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ จนถึงวิเคราะห์ความหมายไม่ถูก 

อีกทางหนึ่ง ผลสำรวจความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษจากหลายประเทศทั่วโลกโดย Education First(EF) ปี 2558 ระบุว่า ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 56 จาก 72 ประเทศ ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำมาก ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงการที่บุคลากรเหล่านั้นต้องรับมือกับภาระอื่นๆ นอกเหนือจากงานสอน ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพด้านการศึกษาด้อยลงไปด้วย

ทางออกของปัญหาอาจจะอยู่ที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งจะเข้ามาเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการศึกษาในยุคนี้ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษา (Education Technology ; EdTech) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจที่เห็นกันในปัจจุบันนั้นมีหลากหลาย ทั้งในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ หรือการเรียนการสอนจากทางไกล ที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้น หลักสูตรการเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Course) ที่เกิดขึ้นในหลายๆ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นสามารถลงคอร์สเรียนออนไลน์โดยไม่ต้องสมัครแข่งขันหรือเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปเข้าเรียน สามารถเข้าถึงคลังความรู้ที่หลากหลายได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันการศึกษาและผู้เรียนที่มีจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลนักเรียนและลดภาระงานธุรการและเอกสารของบุคลากร
ในประเทศไทยเริ่มที่จะมี EdTech ให้เห็นกันบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่นแอพเพื่อพัฒนาการของเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่าง ถามครู (TaamKru) สำหรับสอนเด็กวัยอนุบาล และประถม หรือจะเป็นตลาดติวเตอร์ (TaladTutor) ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้สอนและผู้เรียนเข้าด้วยกันผ่านแหล่งติวเตอร์ออนไลน์

การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องพัฒนาคุณภาพของประชากรผ่านระบบการศึกษาเสียก่อน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของประชากร นอกจากตัวบุคลากรต้องปรับตัว พัฒนาทักษะให้เข้ากับการสอนยุคดิจิทัล นักเรียนนักศึกษาต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐเป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้

การปฏิรูปการศึกษาไทยผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญช่วยเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แชร์ข่าว :
Tags: