เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

20 ธันวาคม 2559
1,248

นวัตกรรมเพื่อทำให้สินค้าราคาถูก

เรื่องกลยุทธ์สินค้าราคาถูกเป็นเรื่องที่ธุรกิจทราบกันดีอยู่แล้ว สินค้าหรือบริการที่มีราคาถูกกว่า มักจะได้รับความนิยมและแสวงหาจากผู้บริโภค

ผู้บริโภคหลายๆ รายที่ตั้งใจขับรถหรือเดินทางตรงไปยังแหล่งขายสินค้าที่ประกาศว่ามีราคาถูกกว่า แม้ว่าจะอยู่ไกลกว่า และต้องผ่านหน้าร้านค้าอื่นๆ ที่มีสินค้าชนิดเดียวกันวางขายอยู่ แต่ไม่ได้ประกาศหรือโฆษณาว่า เป็นสินค้าในราคาระดับเดียวกัน

แต่การใช้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก ถึงแม้ว่าจะสร้างยอดปริมาณการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดกาล แต่การที่จะใช้กลยุทธ์นี้สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่สามารถทำกันได้สำเร็จไม่กี่ราย

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก เสื่อมมนต์ขลังลงไปได้ง่ายๆ ก็คือ คุณภาพของสินค้าที่ต่ำต้อยลงไปยิ่งกว่าราคาที่ต่ำลงไปกว่าสินค้าปกติ

ธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้าควบคู่กันไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การพัฒนาสินค้าราคาถูกให้มีคุณภาพที่ยอมรับได้ จำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของนวัตกรรมเข้ามาช่วย!!!

คนทั่วไปมักจะคิดว่า นวัตกรรม มีไว้สำหรับธุรกิจที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และสินค้านวัตกรรมจะมีราคาแพงที่สมกับคุณภาพและการใช้งานที่โฉบเฉี่ยวเท่านั้น เรื่องของนวัตกรรมเพื่อราคาที่ถูกลง ดูจะไม่สมเหตุผล

การใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าให้มีราคาถูกลง สามารถทำได้โดยการกลับมาทบทวนดูโครงสร้างหรือกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์ว่า มีขั้นตอนใดบ้างที่สามารถจะปรับปรุง พัฒนา หรือนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ทดแทนระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โดยอาจให้น้ำหนักความสำคัญมุ่งไปที่การพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรมกระบวนการผลิต ด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถทำนวัตกรรมทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกัน เนื่องจากทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้สร้างนวัตกรรม อาจไม่เพียงพอ

การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าเดิมอยู่ในตลาดอยู่แล้ว มีแนวทางให้เลือกทำได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความชำนาญ และโนว์ฮาว ที่ธุรกิจมีอยู่ ซึ่งอาจได้แก่

การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบเดิม ให้เป็นชิ้นส่วนประกอบที่มีเทคโนโลยีทันสมัยหรือมีสมรรถนะดียิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้การขับเคลื่อนแบบกลไก ให้เป็นชิ้นส่วนที่มีการขับเคลื่อนแบบอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบให้ชิ้นส่วนต่างที่เชื่อมโยงกันแบบเดิม ให้มีการเชื่อมโยงกันแบบใหม่ที่กะทัดรัด หรือ ทำให้การทำงานปรับเปลี่ยนรูปแบบและทำงานได้ดีขึ้น หรือลดขนาดลง เช่น พัดลมจากมีใบพัด เป็นการซ่อนใบพัดไว้ให้เห็นเป็นพัดลมไร้ใบพัด เครื่องซักผ้าแบบฝาบน เป็นแบบฝาหน้า หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค กลายเป็นเครื่องแทบเลต เป็นต้น

การใช้วิธีการออกแบบให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สวยงาม ใช้งานได้ง่าย เช่น นาฬิกาข้อมือที่เป็นโลหะ กลายเป็นนาฬิกาแฟชั่นที่เป็นพลาสติก

ส่วนการสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต อาจได้แก่ การปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิม ให้มีขั้นตอนการผลิตที่สั้นลง การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สูญเสียน้อยลง ต้นทุนถูกลง หรือได้ผลผลิตที่มากขึ้น

เช่น การนำระบบตรวจวัดคุณภาพผนวกเข้ามากับขั้นตอนการผลิตทำให้สามารถติดตามระดับคุณภาพระหว่างการผลิตได้ตลอดเวลาด้วยระบบเซ็นเซอร์ หรือแม้กระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนสภาวะการผลิตได้อัตโนมัติเพื่อให้ได้คุณภาพที่คงที่มากที่สุด

จะเห็นได้ว่า ในอีกมิติหนึ่งของนวัตกรรมที่มุ่งสร้างสินค้าหรือบริการที่เหนือชั้น ราคาแพง แต่ธุรกิจยังสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการมีราคาถูก และมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้

กลยุทธ์สินค้าราคาถูก ที่ยอมรับว่ามีพลังและผลกระทบสูงต่อการกระตุ้นยอดขาย สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ย่อมจะขาดเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26