ดร.อธิป อัศวานันท์

Social MEDIA & INNOVATION / atip@alumni.uchicago.edu , http://drjoke.com , @drjoke

28 ตุลาคม 2557
14,005

เทรนด์สุขภาพมาแรง!

ในขณะที่ตัวแปรจากปัจจัยต่างๆ ผันผวนมากขึ้น จนกลายเป็นโจทย์ยากสำหรับเจ้าของกิจการและนักการตลาดตลอดช่วงที่ผ่านมา

ในมุมตรงกันข้ามแนวโน้มหรือเทรนด์ธุรกิจ-การตลาด ที่เกาะเกี่ยวไปกับกระแส “สุขภาพ” กลับไม่ค่อยได้รับผลกระทบ

จากความแปรผันของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศก็ตาม

ตลาดสุขภาพของไทยเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสนใจและตั้งเป้าหมายว่า จะทำอย่างไรจึงจะนำพาสินค้าหรือบริการของตัวเองก้าวไปกับกระแสหรือเทรนด์ดังกล่าวได้บ้าง

พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกทาน เลือกบริโภคอย่างมีวินัย หันมาออกกำลังกาย ดูแลตัวเองมากขึ้น

เนื่องเพราะผู้บริโภคต่าง ตระหนักและตระหนก กับข้อมูลมากมายที่มีการนำเสนอออกมาว่า การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย มีรูปกายภาพลักษณ์ที่ดีนั้น จำเป็นต้องเอาใจใส่กับการเลือกบริโภค เลือกจัดระเบียบชีวิตอย่างมีระบบ

ผู้ประกอบการที่ปรารถนาจะเกาะไปกับเทรนด์นี้จึงไม่สามารถนำเสนอสินค้า-บริการแบบฉาบฉวยหรือผิวเผินได้อีกต่อไป การนำเสนอสินค้าต้องหา “โซลูชั่น” ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของพวกเขา

นั่นทำให้ผู้ประกอบการต้องมีครบทั้งข้อมูลและโซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ครบและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง วิเคราะห์ได้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร

ตัวอย่างการนำเสนอโซลูชั่น ให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลและป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ลองใช้วิธีการนำเสนอให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดโรคแบบเข้าใจง่ายในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น พร้อมทั้งให้ความรู้ว่ามีสารอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใดที่สามารถลดการเกิดของโรคได้ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนบ้าง

การจะจับเทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องอาหาร การบริโภค และการสร้างสุขภาพอย่างจริงจัง จึงไม่สามารถทำเฉพาะการนำเสนอสรรพคุณสินค้าหรือขายสินค้าแยกชนิดได้อีกต่อไป

แต่ต้องให้ข้อมูลแบบองค์รวมอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่

1.ต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจข้อมูลที่แท้จริงเชิงวิชาการ โดยแปลงข้อมูลให้เข้าใจง่าย

2. อธิบายโซลูชั่น หมายถึงการสร้างความเข้าใจว่า สิ่งที่ต้องการนำเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

3. ต้องหาทางสร้างประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลและนำเสนอโซลูชั่นไปพร้อมกับการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีวินัยในการดูแลสุขภาพให้ผู้บริโภคเห็น เพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องการรักษา ไม่ใช่ว่าทำวันเดียวกินวันเดียวแล้วหาย แต่เป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาและต่อเนื่อง

ดังนั้นผู้บริโภคต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจสินค้าอย่างถูกต้อง และมีวินัยในการใช้อย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องไม่ลืมว่าผู้บริโภคยุคใหม่มักใจร้อน ยอมจ่ายเพื่อให้เห็นผลทันที จุดนี้ผู้ประกอบการก็ต้องเลือกว่าจะทำธุรกิจหรือการตลาดแบบทีเดียวจบ เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เห็นผลในระยะสั้น ซึ่งถ้าผู้บริโภคไม่เข้าใจ ไม่มีวินัยที่จะควบคุมตัวเองอย่างยั่งยืน ก็จะกลับไปอ่อนแอเหมือนเดิม

ท้ายที่สุดผู้ประกอบการอาจต้องเลือกที่จะสร้างการตลาดในกระแสสุขภาพให้เกิดความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย ให้ข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งร่วมสร้างวินัยในการบริโภคและออกกำลังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นั่นต่างหากที่จะสร้างลูกค้าในระยะยาว เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26