วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

แกะรอยการเมือง -Twitter@MrNaling weerasak@nationgroup.com

  • 30 พฤศจิกายน 2560

    อมพระมาพูด ก็ไม่เชื่อ

    หลายท่านเกี่ยวข้องในระบบอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ทั้งในฐานะ ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ประเภทคอนโดมิเนียม ผู้ซื้อห้องชุด กรรมการ