ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "วิถีเศรษฐกิจ"

 • 1 สิงหาคม 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป (15)

  ประธานาธิบดีทรัมป์มองประเทศที่ได้ดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ ทุกประเทศเป็นอริ คงไม่น่าแปลกใจถ้าเขาเลือกจีนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่น

 • 4 กรกฎาคม 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป ตอนที่ 12

  มีนักคิดและนักประวัติศาสตร์ตั้งคำถามและให้ข้อสังเกตอยู่เสมอเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติ (Normal COUNTRY) ในเรื่องใหญ่ๆ

 • 6 มิถุนายน 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป ตอนที่ 12

  Berlusconi ซึ่งเคยเป็นนายกฯ ที่นานที่สุดของอิตาลีแล้วไม่สามารถพลิกฟื้นอิตาลีให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ กล่าวหลังจากที่เขาต้องถูกให้ออกแกมบังคับ

 • 23 พฤษภาคม 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป ตอนที่ 11

  เราสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจอิตาลี โดยไม่ต้องนำเข้ามาปัจจัยอื่นๆที่สามารถส่งผลกระทบ

 • 21 มีนาคม 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป (10)

  นักวิชาการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ดูวิวัฒนาการโครงสร้างของบริษัทขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจในหลายๆประเทศ พบว่าประเทศที่เจริญแล้ว

 • 21 กุมภาพันธ์ 2561

  อนาคตยูโรและยุโรป (9)

  อิตาลีมีปัญหาที่บริษัทขนาดใหญ่มีความสำคัญไม่มากพอในระบบเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับประเทศกลุ่มเดียวกัน ในเชิงสถิติภาพรวมของบริษัทใหญ่ๆเป็นอย่างไร

 • 27 ธันวาคม 2560

  อนาคตยูโรและยุโรป (8)

  อิตาลีมีปัญหาประเทศหลายอย่างทับถมมานาน แต่ความสำเร็จในทางเศรษฐกิจของอิตาลีในอดีต

 • 29 พฤศจิกายน 2560

  อนาคตยูโรและยุโรป (7)

  โลกรู้จักและชื่นชมสินค้าที่มีแบรนด์ Made in Italy มาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ถ้าหากอิตาลีเผชิญปัญหา Production Model ที่เริ่มใช้การไม่ได้

 • 1 พฤศจิกายน 2560

  อนาคตยูโร และยุโรป (ตอนที่ 6)

  อิตาลีมีปัญหาวิกฤตในหลายๆมิติที่ค่อนข้างครบเครื่อง ตั้งแต่วิกฤตในภาคธนาคารที่ไม่แข็งแรง วิกฤติการคลังภาครัฐจนถึงวิกฤติ

 • 4 ตุลาคม 2560

  อนาคตยูโรและยุโรป(5)

  ในบริบทของพัฒนาการเศรษฐกิจอิตาลี เยอรมัน และญี่ปุ่น ที่เคยร่วมกันในสงครามและแพ้ฝ่ายพันธมิตรมีความเหมือนและความต่างกันที่น่าสนใจ

 • 6 กันยายน 2560

  อนาคตยูโรและยุโรป (4)

  อิตาลีเป็นอีกประเทศหนึ่งในกลุ่มยุโรปใต้ที่เผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าจะมองจากวิกฤตที่ประเทศนี้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 06:30
  คนรายได้น้อยเตรียมเฮ! 'กคช.' จ่อสร้างบ้าน…
 • 05:30
  เดินหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 • 04:30
  'ประวิตร' สั่งแก้รถติดเร่งด่วน ถนน 5 สายหลักสร้าง…