รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "มองมุมใหม่"

 • 12 มิถุนายน 2561

  ฤาสาเหตุของปัญหาจะมาจากผู้นำ?

  ผมจะได้ยินผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหลายๆ องค์กรชอบบ่นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานภายในองค์กรของตนเองในหลากหลายประเด็น

 • 5 มิถุนายน 2561

  Learning Machine ไม่ใช่เพียงแค่ Machine Learning

  ในยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็น4.0 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น

 • 29 พฤษภาคม 2561

  7 กลยุทธ์รับมือ Disruption

  สัปดาห์นี้ยังขอวนเวียนอยู่กับเรื่องของ Disruption แต่จะมุ่งเน้นถึงกลยุทธ์ที่องค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กร...

 • 22 พฤษภาคม 2561

  ปรับตัวรับ Disruption

  เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตร LDP ที่จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สถาบัน IMD จากสวิตเซอร์แลนด์

 • 15 พฤษภาคม 2561

  STEMpathy กับคนยุคใหม่

  ในช่วงเวลานี้สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคและการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

 • 8 พฤษภาคม 2561

  ยุคของ Micro-Influencers

  ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เบ่งบานเช่นในปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับและเชื่อถือต่อการโฆษณาก็เปลี่ยนไป

 • 1 พฤษภาคม 2561

  มหาวิทยาลัยที่กำลังถูก Disrupt

  ระแสเรื่องของ Disruption เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพียงแต่จะเกิดขึ้นกับแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละธุรกิจช้าหรือเร็วเท่านั้น

 • 24 เมษายน 2561

  กลยุทธ์ของ Marvel

  เนื้อหาในสัปดาห์นี้ขอพาท่านผู้ชมไปศึกษากลยุทธ์ของ Marvel ที่สามารถพลิกจากบริษัทที่ล้มละลายสู่ผู้ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ

 • 17 เมษายน 2561

  การทำงาน กับ ปัญหาสุขภาพ

  ขอต้อนรับกลับสู่การทำงานหลังจากหยุดพักผ่อนยาวช่วงสงกรานต์ และหวังว่าการกลับสู่ชีวิตการทำงานในครั้งนี้

 • 10 เมษายน 2561

  อาการก้าวขาไม่ออก

  มื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา” ขึ้นมา โดยได้เชิญ

 • 3 เมษายน 2561

  นวัตกรรมหรือประสิทธิภาพ?

  ในยุคที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นและเฟื่องฟูเช่นในปัจจุบัน ผู้บริหารจำนวนมากต่างมุ่งเน้นหรืออยากจะเห็นองค์กรของตนเองเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

 • 27 มีนาคม 2561

  ไอคิวของผู้นำ

  ท่านผู้อ่านได้เคยสงสัยไหมครับว่าบรรดาผู้นำที่เก่งๆ และสามารถนำพาองค์กรจนประสบความสำเร็จนั้นจะมีไอคิวสูงซักเพียงใด?

 • 20 มีนาคม 2561

  ทำอย่างไรให้ผลงานดี ?

  ท่านผู้อ่านเคยสังเกตไหมครับว่า ทำไมบางคนถึงสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมบางอย่าง ได้ผลงานที่ออกมาดีกว่าผู้อื่น

 • 13 มีนาคม 2561

  CTO จำเป็นหรือไม่?

  ปัจจุบันคำว่า Transform หรือ Transformation กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและค่อนข้างเกร่อ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน