สุโชติ ถิรวรรณรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI

สถานการณ์รอบวัน

rss