กวีทรรศน์

โดย "เสรี ทัศนศิลป์" ผู้คัดสรร "บทกวี" จากนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทย

 • 23 กันยายน 2560

  ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ผ ลิ ต ผ ล

  "..จากเหงื่อที่เรื่อริน รดผืนดินที่ลงแรง เมล็ดพันธุ์ที่ฮักแพง จึงเกิดก่อเป็นกอเรียว.."

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 17:04
  'ราเมศ' จี้นายกฯรับฟังปัญหายางเคลียร์ค่ายทหารไม่ใช่ทางออก
 • 16:20
  บุกจับผู้ต้อง-ของกลางอาวุธสงครามจำนวนมาก
 • 16:04
  ศาลให้ประกัน 2 แสน เจ้าของรง.ปลอมเข็มกลัดพระราชพิธีฯ