ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ

คอลัมน์ จับกระแส

  • 18 กันยายน 2560

    ติดโซลาร์รูฟ ความเป็นธรรมอยู่ที่ใคร

    ต้นทุนแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน จนแข่งขันกับต้นทุนไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าได้

สถานการณ์รอบวัน

rss