ดอน นาครทรรพ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 26 กรกฎาคม 2560

    The dollar puzzle

    The dollar puzzle

สถานการณ์รอบวัน

rss