พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : sustainpreneur@gmail.com

 • 24 มิถุนายน 2561

  ยุบทิ้ง Business School

  จำความได้ว่า สมัยที่ผมเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว

 • 10 มิถุนายน 2561

  มาสร้าง GDP ชุมชนกันเถอะ

  อย่างที่เกริ่นไปในบทความตอนที่แล้วว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ต้องอาศัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่หมายรวมถึงเศรษฐกิจนอกภาคทางการ 

 • 28 พฤษภาคม 2561

  GDP ที่เรา (ไม่) ต้องการ

  การแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการอุดหนุนโดยรัฐ จากบทเรียนที่ผ่านมาของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ไม่ได้ช่วยสร้างให้เกิดการพึ่งพาตนเอง

 • 20 พฤษภาคม 2561

  หุ้นยั่งยืน ESG100

  เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา (17 พ.ค.) สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating

 • 6 พฤษภาคม 2561

  ธุรกิจที่สังคมต้องการ

  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (1 พ.ค.) หน่วยงาน Shared Value Initiative ที่เป็นความริเริ่มของ Foundation Strategy Group (FSG)

 • 22 เมษายน 2561

  เศรษฐกิจกับความยั่งยืน

  เศรษฐกิจที่พัฒนาจนมาเป็นระบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ล้วนมีพื้นฐานจากกิจกรรมหลักสองประการได้แก่ กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการบริโภค

 • 8 เมษายน 2561

  แผนที่กลยุทธ์คุณค่าร่วม

  กลยุทธ์ (Strategy) มีความสำคัญในระดับที่สามารถกำหนดความสำเร็จของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ กลยุทธ์ที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 • 25 มีนาคม 2561

  เปิดร้านค้าความยั่งยืน ตอบโจทย์ธุรกิจ

  วันอังคารนี้ (27 มี.ค.) สถาบันไทยพัฒน์ จะทำการเปิดตัว ”Sustainability Store” หรือ ร้านค้าความยั่งยืน

 • 11 มีนาคม 2561

  6 ทิศทาง CSR ปี 61

  เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประมวลและแถลงแนวโน้ม CSR ปี พ.ศ.2561

 • 25 กุมภาพันธ์ 2561

  มณฑลแห่งความยั่งยืน

  ความยั่งยืน (Sustainability) ถูกจัดให้เป็นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ โดยในระดับโลก

 • 11 กุมภาพันธ์ 2561

  เปลี่ยนจาก เก่งกว่า ให้เป็น เก่งแก่ผู้อื่น

  โลกได้เข้าสู่ยุคที่มีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารได้อย่างง่ายดายขึ้นมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง สามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลันทันที

 • 28 มกราคม 2561

  มาแล้ว ประชารัฐ 2.0 (เวอร์ชัน ไทยนิยม)

  ตั้งแต่ที่ คสช. ซึ่งนั่งควบบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลชุดนี้ ได้ประกาศแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นธงนำในการพัฒนา

สถานการณ์รอบวัน

rss