กรภัท เผื่อนอุดม

นักวิเคราะห์ ไอดีซีประเทศไทย

  • 21 มีนาคม 2561

    เตรียมตัวให้พร้อมก่อนดิจิทัลแย่งงาน

    ปัญหาบุคลากรจากการแทนที่ของเทคโนโลยีสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องอาศัยการปรับตัวจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ตัวบุคลากร องค์กร และรัฐบาล