แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

 • 7 พฤศจิกายน 2560

   เปลี่ยนก่อน...สำเร็จก่อน

  หันมองย้อนข้ามศตวรรษไปคือปี 1999 นับเป็นปีสำคัญของคนในแวดวงเทคโนโลยีเพราะเป็นปีที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับวิกฤติ Y2K ที่เกิดการ “เปลี่ยนหลัก” 

 • 31 ตุลาคม 2560

  ไปรษณีย์ถึงทีวีไทย

  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในประเทศไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ยังคงมีสีสันและกรณีศึกษาให้เรียนรู้มากมาย

 • 24 ตุลาคม 2560

  วงจรแห่งความสำเร็จ (จบ)

  ผ่านมา 3 ตอนแล้วสำหรับการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรที่ต้องเริ่มจากการปรับตัวสู่สิ่งใหม่ตลอดเวลา

 • 17 ตุลาคม 2560

  วงจรแห่งความสำเร็จ(2)

  ปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจในทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ประการเท่านั้น เริ่มจากข้อแรกคือต้องพร้อมปรับตัวสู่สิ่งใหม่ตลอดเวลา

 • 10 ตุลาคม 2560

  วงจรแห่งความสำเร็จ (2)

  ธุรกิจจะยืนหยัดต้านทานกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวินาทีได้ จำเป็นต้องตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนเพื่อพร้อมปรับตัวสู่สิ่งใหม่ๆ 

 • 3 ตุลาคม 2560

  วงจรแห่งความสำเร็จ

  ธุรกิจยุคปัจจุบันต้องดำเนินไปอย่าง “ไร้ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ทางธุรกิจประการแรกที่เราประสบอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม 

 • 26 กันยายน 2560

  ท้าทายอนาคต

  ช่วงเวลานี้ถือเป็นรอยต่อสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้ง