วีรเดช พาณิชย์วิสัย

ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยไอดีซีประเทศไทย

  • 4 เมษายน 2561

    เมื่อ 'อูเบอร์' ถูก 'ดิสรัป'

    แกร็บ กำลังจะเป็นผู้ผูกขาดตลาดบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร(Ride Hailing) ในประเทศไทย