ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

Marketing Byte คลิกพลิกโลก/เจ้าของเว็บไซต์ www.tarad.com /twitter.com/pawoot /www.facebook.com/pawoot,www.pawoot.com

สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 08:45
    มอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ย้ำการลดความเหลื่อมล้ำ
  • 08:30
    เชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยาน
  • 08:15
    ไทยอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่