พิมพร ศิริวรรณ

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 11:39
    เปิดหลักสูตรผู้บริหาร Future Economy & Internet Governance
  • 11:06
    นายกฯ เชิญชวนปชช.ส่งกำลังใจให้อาสาสมัครทหารพราน-ตชด.-ทหาร
  • 10:51
    3 จังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย…