พิมพร ศิริวรรณ

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 21:40
    จุดคัดกรองสนามม้านางเลิ้ง-บ้านมนังคศิลาพร้อมรับพรุ่งนี้
  • 21:30
    'บางระกำ' อ่วมหนัก ระดับน้ำในทุ่งเพิ่มขึ้น…
  • 21:04
    กรมชลฯ วางแผนระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างสอดรับน้ำเหนือ