โกศล อนุสิม

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "เรียนธรรมในธุรกิจ"

 • 12 เมษายน 2561

  ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (8)

  ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงคาถาบทที่ 36-46 สรุปใจความเรื่อง ปัญญาและการแสวงหาปัญญาของพระราชา เพื่อใช้ในการบริหารบ้านเมือง

 • 15 มีนาคม 2561

  ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (7)

  เมื่อตอนที่แล้ว ได้ศึกษาคาถาบทที่ 32-35 ซึ่งสรุปความได้ว่า เป็นธรรมแห่งการเอาชนะแผ่นดินทั้งปวง เป็นการชนะด้วยปัญญา ด้วยสร้างประโยชน์แก่มหาชน

 • 8 กุมภาพันธ์ 2561

  ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (6)

  ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงคาถาบทที่ 22-31 ซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ “รู้จักย่ำยีข้าศึกให้พินาศ” กับ “พระเจ้าอยู่หัวต้องทรงแต่ดี

 • 11 มกราคม 2561

  ราชนีติ : วิถีพระราชามรรคาผู้นำ (5)

  ตอนที่แล้ว กล่าวถึงคาถาราชนีติบทที่ 9-21 ซึ่งเป็นคำแนะนำการเลือกคนมาทำงานในตำแหน่งต่างๆ สรุปเป็นหลักการได้ว่า การเลือกคนมาทำงานนั้น

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 04:30
  นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายช่วยสถานการณ์ไม่บานปลาย
 • 00:30
  'นายกฯ' ลั่นใช้กม.เอาจริงมากขึ้น ไม่ยอมให้ปท.กลับที่เดิม