ชยนนท์ รักกาญจนันท์

Co-Founder INFINITI Global Investors และ FINNOMENA